wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo mazowieckie / powiat nowodworski / gmina Pomiechówek

Działy Encyklopedii

 • Znajdź dział

 • Galeria zdjęć
 • Opis i historia wsi
 • Mieszkańcy, wybitne postacie
 • Instytucje
 • Organizacje
 • Kultura i tradycja regionu
 • Miejsca kultu i martyrologii
 • Rzemiosło i rękodzieło
 • Krajoznawstwo i turystyka
 • Sport
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Działalność rolnicza
 • Działalność pozarolnicza
 • Media
 • Bibliografia, filmy, linki

Pomiechówek

www.pomiechowek.05-180.wsiepolskie.pl

Moderator: Bartosz Kiliś

Redakcja: Bartosz Kiliś

Zostań moderatorem tematycznym
Galeria wsi Pomiechówek
nazwa: Pomiechówek
poczta: Pomiechówek
kod pocztowy: 05-180
region: Mazowsze
wieś sołecka: tak
Dopisz się do tej wsi: mieszkaniec sympatyk były mieszkaniec

Portret wsi

Informacje ogólne

HISTORIA
Jak zwykle bywa w przypadku niewielkiej miejscowości, wzmianki historyczne to przede wszystkim „okruchy” większych wydarzeń w okolicy. W okresie wpływów rzymskich w latach 50-150 n. e., przebiegał tędy jeden ze szlaków bursztynowych.

Najstarszą częścią Pomiechówka jest Pomiechowo, wymieniane w źródłach około połowy XII wieku jako Pomnychów. Historycy nie są zgodni, co do pochodzenia tej nazwy. Jedni uważają, że prawdopodobnie wywodzi się ona od imienia Pomian, inni, że od miejsca pochówku wczesnosłowiańskiego cmentarzyska w Świętym Gaju, gdzie dziś znajduje się kościół katolicki.
W 1065 r. Pomnychów został nadany zakonowi benedyktynów z Mogilna. Opaci klasztoru w Czerwińsku na terenie diecezji płockiej założyli m.in. kościół w Pomnychowie, o czym świadczy dokument z 1254 roku. W XIV wieku Pomnychów wchodził w skład Distriktum Zakroczymskiego i był we władaniu książąt mazowieckich. W 1410 roku przez Pomnychów ciągnęły pod Grunwald wojska litewsko-ruskie i posiłki tatarskie. W XV wieku osadnictwo na brzegach Wkry, Wisły i Narwi było już bardzo rozwinięte, a co za tym idzie, znacznie zmniejszył się obszar puszcz. Opaci klasztoru czerwieńskiego dążyli do włączenia lepiej uposażonych probostw w skład dóbr klasztornych, tworząc w nich prepozytury obsługiwane przez zakonników. W 1514 roku kościół świętych Piotra i Pawła w Pomnychowie również wcielono do uposażenia klasztoru. Przez Pomiechówek przebiegały dwa ważne szlaki: Zakroczym-Psucin-Nasielsk i Zakroczym- Pomiechówek- Serock z przeprawą przez Wkrę w Szczypiornie.

W czasie potopu szwedzkiego (1655 -1660) wojska szwedzkie założyły w pobliskim Modlinie (6 km od Pomiechówka) obóz warowny, otoczony ziemnymi umocnieniami (tzw. Bukskansen), w którym przebywał król Karol X Gustaw. Okolice Pomiechówka były widownią zaciętych walk pomiędzy wojskami francuskimi i rosyjskimi podczas kampanii napoleońskiej w 1806 roku. Jedna z bitew tej kampanii 23 grudnia 1806 roku rozegrała się pod Czarnowem. W 1806 roku Pomiechowo zostało zniszczone pożarem. Po powstaniu styczniowym rząd carski wysiedlił na Syberię całe wioski w odwet za pomoc udzielaną powstańcom. Tak wysiedlone zostało Stanisławowe, Kosewko, Szczypiorno, Błędowo, Wola Błędowska, Nowy Modlin. Na terenach tych osiedlano kolonistów rosyjskich, a także niemieckich. Dla potrzeb kolonistów w 1884 roku wybudowano cerkiew prawosławną.
W XIX wieku wyodrębniła się młodsza część miejscowości - Pomiechówek. Właśnie tu został wybudowany Fort III, należący do wewnętrznego pierścienia obronnego odległej
o 5 km Twierdzy Modlin.
W 1887 roku Pomiechowo należało do gminy średniej wielkości. Znajdował się tutaj kościół katolicki, cerkiew prawosławna, ewangelicki dom modlitwy, urząd leśny, urząd gminy i sąd, a także duże przedsiębiorstwa: fabryka zapałek, fabryka odlewów żelaznych, 2 cegielnie oraz
młyn wodny i 5 wiatraków. Działało 6 szkół i 11 karczem. Istniała też stacja kolei żelaznej. Tuż przed I wojną światową (w latach 1912-1914), z rozkazu rosyjskiego ministra wojny W. A. Suchomlinowa zostały w okolicy Pomiechówka zbudowane kolejne forty, należące do
zewnętrznego pierścienia Twierdzy Modlin. Rolą najdalej na zachód wysuniętej twierdzy rosyjskiej miała być samodzielna obrona, aż do nadejścia kontrofensywy własnej armii z głębi kraju.

Jednym z epizodów wojny polsko-rosyjskiej i heroicznej obrony Warszawy przed Armia Czerwoną, była bitwa nad Wkrą, która rozegrała się 15 sierpnia 1920 roku. Poprzedził ją przemarsz wojsk polskich 67 i 68 pułku piechoty z Twierdzy Modlin do Kosewka (wówczas Kossówki). Zwycięska dla Polaków bitwa rozegrała się na wysokości Fort XIV oraz XV Fortu. W latach 1935-1938, dzięki wydatnej pomocy premiera Sławoja - Składkowskiego i jego małżonki, w Pomiechówku została wybudowana szkoła podstawowa. Do 1939 roku właściwy Pomiechówek był dzielnicą handlową, zamieszkałą głównie przez ludność żydowską. Znaj do wał się tu także dom modlitwy i łaźnia.

Podczas II wojny światowej tragicznie zapisał się w dziejach III Fort. Początkowo, po klęsce wrześniowej pełnił funkcję więzienia dla obrońców Modlina i okolicznych placówek. Od lutego 1940 roku więzienie zostało przekształcone w obóz przesiedleńczy dla ludności Wielkopolski i Mazowsza. Następnie funkcjonował tu obóz getto dla ludności żydowskiej z pobliskich miejscowości Płońska, Sierpca, Raciąża, Zakroczmia. Po zlikwidowaniu getta na rozkaz Ericha Kocha III Fort został przekształcony w więzienie policyjne (obóz karno śledczy Rejencji Ciechanowskiej), w którym przeprowadzano masowe egzekucje. O obozie w III Forcie, którego więźniami było blisko 100 tysięcy osób przypomina wzniesiony koło szkoły w 1972 roku pomnik Gustawa Zemły.

Ogłoszenia

Wizytówki

Stwórz na portalu wsiepolskie.pl własną wizytówkę, by skutecznie zareklamować swoją firmę, instytucję czy organizację. Informacja o twojej działalności pojawi się na stronach internetowych wsi w gminie, powiecie, województwie lub też w całym kraju. Włącz się do ogólnopolskiego organizmu internetowego wsiepolskie.pl rozdając swoją wizytówkę użytkownikom naszego portalu. Dzięki oryginalnej, niezwykle skutecznej, regionalno-tematycznej wyszukiwarce twoja oferta trafi do wielu potencjalnych odbiorców i zainteresowanych.